Монголын барилгын салбарын тэргүүлэгч байгууллагуудын нэг НАБСАН ХХК нь Нярайн инкубатор төслийг дэмжин 2012 оны 2-р сарын 17-ны өдөр 1 сая төгрөг хандивлалаа! Чанар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажилладаг барилгын тусгай мэргэжлийн салбартаа тэргүүлэгч НАБСАН ХХК-ийн Ерөнхий захирал Т.Баярсайхан болон нийт хамт олонд гүн талархал илэрхийлье!