Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 116-р сургуулийн гадна хөдөлгөөн, орон зайн баримжааны сургалтын талбайг байгуулах төсөллийн хандивлагчид:

Огноо Хандивлагч

Дүн (төгрөг)

2011.03.25 Монголын твиттерчдээс

 394,400

2011.03.25 Tedy.mn-гар утас

 260,000

2011.03.28 UB Twestival-s

 311,000

2011.03.31 Юнител ХХК

 200,000

2011.05.16 Хас Банк

 200,000

2011.04.30 Н.Эрдэмбаярын гэр бүл

 100,000

2011.05.17 Ганбаатар

 50,000

2011.05.17 Ундрал

 50,000

2011.05.17 Г.Эрдэнэбаяр

 50,000

2011.05.17 Б.Золбоо

 100,000

2011.05.18 Билиг Хөгжил Сан

 200,000

2011.05.25 Оюундэлгэр

 50,000

2011.04.29 Б.Баясгалан, С.Нарангоо, Б.Жаргал

 100,000

2011.04.29 Б.Сарнай

 90,000

2011.04.29 А.Одхүү

 125,000

2011.04.29 Х.Баасанхүү

 80,000

2011.04.29 Н.Санжааханд

 70,000

2011.04.29 Б.Саруул, Г.Үүрцайх

 50,000

Нийт орлогын дүн

 2,480,400