Цэцэрлэгийн болон бага ангийн хүүхдүүдийн дунд зохиогдсон гар зургийн уралдаан 2011 оны 12 сарын 12-30 хүртэл явагдсан бөгөөд ‘Оюуны Төв‘ оюуны тоглоомын төрөлжсөн дэлгүүр нь ерөнхий ивээн тэтгэгчээр ажилласан билээ. Эхний 10 байранд шалгарсан хүүхдүүдэд оюун ухаан, сэтгэхүй хөгжүүлэгч тоглоомууд бэлэглэсэнд маш их баярлалаа!

 

 

Тоглоомуудын танилцуулга