“Эрүүл Үрс Гэрэлт Ирээдүй” ТББ Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 116-р тусгай сургуульд “Орон зайн баримжааны сургалтын талбай” байгуулсан ажлын тооцоо

Огноо Орлого: Дүн Тайлбар
2011.03.25 Монголын твиттерчдээс 394,400 UB Twestival-s
2011.03.25 Tedy.mn-гар утас 260,000 UB Twestival-s (гар утас 260.000-г Эрдэмжаргал маань авч тусалсан)
2011.03.28 UB Twestival-s 311,000 UB Twestival-s
2011.03.31 Юнител ХХК 200,000 UB Twestival-s
2011.05.16 Хас Банк 200,000 UB Twestival-s
2011.04.30 Н.Эрдэмбаярын гэр бүл 100,000
2011.05.17 Ганбаатар 50,000
2011.05.17 Ундрал 50,000
2011.05.17 Г.Эрдэнэбаяр 50,000
2011.05.17 Б.Золбоо 100,000
2011.05.18 Билиг Хөгжил Сан 200,000 Э.Батзориг, Г.Ундрал, Ц.Түмээ
2011.05.25 Оюундэлгэр 50,000
2011.04.29 Б.Баясгалан, С.Нарангоо, Б.Жаргал 100,000 “ЭҮГИ” ТББ гишүүн
2011.04.29 Б.Сарнай 90,000 “ЭҮГИ” ТББ гишүүн
2011.04.29 А.Одхүү 125,000 “ЭҮГИ” ТББ гишүүн
2011.04.29 Х.Баасанхүү (Бааска) 80,000 “ЭҮГИ” ТББ гишүүн
2011.04.29 Н.Санжааханд (Хандаа) 70,000 “ЭҮГИ” ТББ гишүүн
2011.04.29 Б.Саруул, Г.Үүрцайх 50,000 “ЭҮГИ” ТББ гишүүн
Нийт орлогын дүн 2,480,400
Зардал:
V/13-V/15
Зүлэгний үр 40,000
Алх, метр, гадас, утас, бээлий 26,300
Хүрз 35,800
Хайрга /20/ 110,000 4.5 м3
Хайрга /0.5/ 115,000 4.5 м3
Элс 70,000 4 м3
Бордиур /0.5м/ 90,000 50ш*1800₮
Тоосго 91,000 700ш*130
Явган замын хавтан 218,000 24м2*9500₮
Цэгтэй хавтан 23,760
Хавтан өрүүлсэн ажлын хөлс 150,000
Тоосго тээвэрлэлтийн үнэ 20,000
Бордиур /0.5м/ 45,000 25ш*1800₮
Хавтан 9,500 1 м2
Прус, панер 53,000
Бетон бутлуулсан 40,000
Бордиур зөөх унаа 11,000
Ниви 2,500
Материал зөөсөн унааны зардал 34,080
V/21
10-20 хайрга 1 портер – 40000₮ 40,000
Элс 1 портер – 35000₮ 35,000
Хар шороо 3 портер – 120000₮ 120,000
Хүрзний иш 4ш – 6000₮ 6,000
Шавар өнгөлөгч – 3000₮ 3,000
1 метр цахилгааны утас, 1ш вилк – 2300₮ 2,300
Будаг 6 литр – 12000₮ 12,000
2 шуудай цемент – 15000₮ 15,000
V/22
2 шуудай цемент – 15000₮ 15,000
V/23
3-н электрод 1 боодол – 7000₮ 7,000
15-н труба 8,4 – 14300₮ 14,300
маталт – 2000₮ 2,000
V/23-V/25
Төмөр утас, бээлий 11,000 2м*5000₮+2*500₮
Труба 147,900 51м*2900
Труба о25 33,600 12м*2800₮
Труба о32 50,160 13.20м*3800
Труба о50 38,500 7м*5500₮
Труба о76 35,000 7м*5000₮
Электрод, зүсэгч, бээлий 16,300
Плита зүсэгч, гагнуурын шил 6,000
Чулуу 60/60 81,600 17*4800₮
Уртасгагч, залгуур, вилк 38,000
Т/ир, бээлий 6,000 5*600₮+10*300₮
Плита 60/60 96,000 20*4800₮
LG таслагч 25,000
Сетка, 10-н ка… 39,000 50*300₮+16*1500₮
Ир 1,200 2*600₮
Будагч 12,000 6*2000₮
Нивий 2,500
Будаг, багс 16,400
Шилжүүлэгч 1,500
500 вт ламп 7,000 2*3500₮
0.4 шил 4,000
Уртасгагч,вилк,патрон,пунп,ламп 101,200
Цоолбор 20,000
Хоол 104,000
Талархал хэвлүүлэх 30,000
Манаач,ажилчдыг урамшуулсан 100,000
Нийт зардлын дүн 2,480,400

Тооцоо гаргасан Н.Санжааханд