‘Эрүүл Үрс Гэрэлт Ирээдүй′ ТББ-ын Япон дах гишүүн

2010, 2011 оны 11-р сард Японы Хитоцубаши их сургуулийн фэстивалиар оюутнууд болон эхнэр Д.Ундрахын хамт хуушуур хийж заран, 2010 онд ашиг болох $1200-ийг Хүүхдийн тасагт хяналтын монитор авах төсөлд, 2011 онд 2 сая төгрөгийг Нярайн тасагт инкубатор авах төсөлд туст тус хандивласан.

2012 оны 2-р сард Японы Токио Харажүкү Ротари клубтэй холбоо тогтоон, гишүүн Х.Оргил Г.Солонго нар Нярайн инкубатор төслийн танилцуулгаа хийж 2,880,000 төгрөгийн хандив цуглуулсан.

2012 оны 3-р сард Японы Токио хотын Күнитачи дүүргийн Махоно Ранпу ТББ-тэй холбоо тогтоон тус дүүргийн гадаад оюутнуудыг дүүргийн иргэдтэй холбох зорилготой олон улсын нөхөрлөлийн сонин дээр нийтлэл бичүүлсэн.

Одоогоор Япон улсаас хүүхдийн хувцас болон бичгийн хэрэгсэл гэх мэт зүйлсийг Монголын хилийн заставын хүүхдүүдэд хүргүүлэхээр ажиллаж байна.