Calendar 2013‘Эрүүл Үрс Гэрэлт Ирээдүй’ ТББ-ын зүгээс хэрэгжүүлж буй төслөө дэмжих, суртчилах зорилгоор жил бүр ханын хуанли гаргадаг билээ. 2012 оны хуанлийг хүүхдийн гар зургийн бүтээлүүдээр чимэглэн хэвлүүлж, борлуулатын ашиг болох 800,000 төгрөгийг Нярайн инкубатор авахaд зориулсан юм.

Харин энэ жил xүүхдийн өхөөрдөм төрх, баяр хөөр, хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн 2013 оны хуанлийн борлуулалт амжилттай явагдаж, ашиг болох 1,450,000 төгрөг нь ЭХЭМҮТ-ийн Нярайн тасагт тоног төхөөрөмж авах санд нэмэгдэн орлоо.
Энэ сайхан үйлсийг дэмжиж хуанли худалдан авсан та бүхэндээ маш их баярлалаа!

Хуанлийн зардал, тооцоог эндээс үзнэ үү.